• Over Bore


  bespreken
  talk

  ontwerpen
  design

  ontwikkelen
  develop
  »

  websites
  websites

  databases
  databases

  applicaties
  applicaties
  «
  »

  methodisch
  methodisch

  effectief
  effectief

  functioneel
  functioneel
  «

Meer over Bore.nl


Bore.nl is een team van hooggeschoolde en ervaren denkers en doeners, dat creatieve oplossingen verzint voor zowel eenvoudige als complexe systemen.

Daardoor ontwerpt, ontwikkelt en bouwt Bore.nl hoogwaardige digitale producten, voornamelijk als SaaS, waaronder data-landschappen, websites, statistische tools, apps, blockchain-applicaties, en bovendien ERP- en CRM-software.

Met de consultants van Bore.nl wordt de mogelijkheid geboden om acute problemen op te lossen of langdurige projecten binnen organisaties te ondersteunen. Bore.nl migreert bedrijven van Windows naar Linux/Ubuntu.

Het collectief van Bore.nl werkt strategisch, methodisch, effectief en functioneel. Omvangrijke projecten worden volgens ITIL en/of Agile frameworks ontwikkeld. Risico-analyse en budgetbeheer kan hierdoor zowel door uw organisatie als door een externe partij worden uitgevoerd.

Onze teams kunnen diverse ontwikkelmethodes aan. Hoofdzakelijk werken wij in scrum-teams of met een kanbanbord, waarbij de product-owners van onze klanten per overeengekomen tijdzone een overzicht ontvangt van de ontwikkelde features.

Onze voorkeur gaat niet uit naar extreme programming of waterfall-methodes. In een persoonlijk gesprek leggen wij graag onze redenen uit. Wel passen wij waar mogelijk de zeven principes van lean toe.

Door aanhoudend succes, en het feit dat er meerdere zzp-ers full-time bij Bore.nl aangesloten zijn, wordt er gewerkt aan een bedrijfsvorm die de zzp-tijd zal doen vergeten.

Bij elk project, hoe klein of onbeduidend dat voor tech-giants ook moge worden beschouw, worden ten minste drie teamleden betrokken, zodat de continuïteit altijd gewaarborgd blijft. Immers, wat zij zien als onbeduidend, is voor uw bedrijf een enorm belangrijke stap in de toekomst!